Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Arrangör får dagsböter för otillåten dans på skogsrejv

Hovrätten går på samma linje som tingsrätten och fäller en man som arrangerat en ravefest i ett skogsparti i Stockholm för brott mot ordningslagen. Vem som helst har kunnat lösa inträde och arrangemanget har därför varit offentligt. Det har också krävt tillstånd enligt ordningslagen för att genomföra.

Det var en natt i september 2021 som polis fick tips om ett pågående rave i ett skogsområde i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. När polis kom till platsen möttes de av neonljus och hög musik. Ett hundratal personer festade och dansade till musik som en DJ spelade från ett tält. Det fanns personer som tog betalt av besökarna och gav dem armband.

Besökarna var påverkade, men berusningen var inte överdriven och det var ”generellt god ordning på platsen”. Det visade sig att de flesta av besökarna hade fått information om evenemanget via Facebook. Polisen kunde också snabbt identifiera en idag 42-årig man som befann sig på platsen som arrangör. Mannen bekräftade för poliserna att han varit med och anordnat evenemanget och att han hade kännedom om Facebookeventet.

42-åringen åtalades senare i Stockholms tingsrätt för brott mot ordningslagen, för att utan tillstånd ha anordnat en offentlig danstillställning.

Tanken hade varit att evenemanget skulle pågå hela natten, från 23.00 till 07.00, berättade mannen under huvudförhandlingen. Han hade ihop med övriga arrangörer hyrt i rökmaskin och ljus och bokat flera artister som genomförde en konsert där ny musik skapades på plats. Det hade dock inte handlat om en danstillställning utan om en konsert – och syftet hade varit att ”sprida kärlek och framföra en konstform inom musikgenren psytrance”.

Platsen hade valts för att störa omgivningen så lite som möjligt och arrangörerna hade skickat ut inbjudningar via e-post till ungefär 400 personer. De som anmälde sig hade sedan fått en länk till Facebookevenemanget, där de kunde bjuda in egna vänner. Det framgick dock inte på Facebook var evenemanget skulle hållas. Under evenemanget fanns det även ansvariga som gick runt och kontrollerade armband, så att inga obehöriga personer var på plats. Evenemanget skulle enligt mannen ses som en privat tillställning.

För att en tillställning ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten, att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst. Vid bedömningen av villkoren för tillträde ska en samlad bedömning göras baserad på omfattningen av den krets som har tillträde, de villkor som gäller för tillträdet och andra liknande omständigheter. Villkoren är enligt uttalanden från Högsta domstolen avgörande – och om dessa utformats så att vem som helst kan uppfylla dem kan tillställningen jämställas med en tillställning som allmänheten har tillträde till.

Tingsrätten pekade på Facebookevenemanget, där omkring 600 personer anmält sig som intresserade – och betonade att inbjudna även kunde ta med sig vänner. Inget i utredningen tydde på att en gästlista eller motsvarande använts för att kontrollera att endast inbjudna personer släpptes in. Det verkade i stället i praktiken ha varit så att vem som helst som betalade inträdet var välkommen. Eftersom vem som helst kunde uppfyllda villkoren kunde raveeventet inte ses som en privat sammankomst, skrev tingsrätten.

Domstolen ansåg samtidigt att det hade handlat om en allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk. Musiken som framfördes var unik och skapades på plats och även om några dansade fick det godtas att syftet med evenemanget varit att framföra musik inom en specifik genre.

Allmänna sammankomster får som huvudregel inte anordnas på offentlig plats utan tillstånd. Tillståndsplikten gäller dock inte bland annat konserter och allmänna sammankomster som anordnas för att framföra konstnärliga verk om sammankomsten med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken.

Enligt lagkommentaren kan tillstånd till exempel inte krävas för mindre tillställningar – samtidigt som till exempel den ordningsstörande effekt som högtalare kan bidra till liksom tid och plats för sammankomsten ska beaktas.

Försvaret hade hänvisat till ett liknande fall där åtalet ogillats eftersom sammankomsten ansetts kunna äga rum utan fara för ordning och säkerhet. Då handlade det dock om en sammankomst i en amfiteater för ett 60-talpersoner, med avslut 21.00. I det aktuella fallet handlade det som ett evenemang som skulle pågå hela natten mitt ute i skogen. Runt 600 personer hade accepterat evenemanget på Facebook och omkring 280 kom att delta.

Tingsrätten ansåg att en samlad bedömning av omständigheterna ledde till slutsatsen att undantagsbestämmelsen om sammankomster som kunnat äga rum utan fara för ordning och säkerhet inte var tillämplig. Sammankomsten hade alltså varit tillståndspliktig – och mannen hade trots det inte sökt tillstånd eller kontaktat myndighet för att undersöka om tillstånd krävts. Mannen hade därmed gjort sig skyldig till oaktsamt brott mot ordningslagen och dömdes till 40 dagsböter på totalt 9 200 kronor.

En skiljaktig nämndeman ansåg att sammankomsten inte skulle anses som tillgänglig för allmänheten och att åtalet därför skulle ogillas.

Mannen överklagade men Svea hovrätt ansluter sig nu huvudsakligen till tingsrättens bedömning och fastställer underinstansens dom utan ändringar.

Arrangemanget har varit offentligt och har ägt rum på offentlig plats med 42-åringen som arrangör. Det har också handlat om en danstillställning som mannen varit skyldig att söka tillstånd för, bekräftar en enig hovrätt.


Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kultur, idrott och fritid

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig