Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:199
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Övrig internationell rätt, Övrig familjerätt, Övrig arbetsrätt, A-kassa, pension m.m.