Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2017:100
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Personuppgifter och integritet, Domare, Polis, Arbetsmiljöbrott, Åklagare, Straffprocess, Tull- och smugglingsbrott, Advokat, Brott mot person, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Narkotikabrott, IT-rätt