Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Beslut om detaljplan rivs upp – 100 träd räddas

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Expropriation