Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Beslut om vattenskyddsområde ändras inte i HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Täkt- och vattenverksamhet, Naturskydd, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Expropriation

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).