Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Beslut om vattenskyddsområde ändras inte i HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Täkt- och vattenverksamhet, Naturskydd, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Expropriation