Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Betalningsskyldighet sätts ned - legal företrädare skrev på papper ”för att vara snäll”

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Deklaration och förfarande, Mervärdesskatt, Inkomstskatt - företag, Skatteprocess, Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Insolvensrätt