Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Biträdesarvode i psykiatrimål kan schabloniseras

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Advokat, Förvaltningsprocess, Socialrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt