Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bolag slipper miljösanktionsavgift – muntligt godkännande inte motbevisat

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Övrig fastighetsjuridik

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga