Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Brott mot EU-stadgan sänka domares pensionsålder

Instans
EU-domstolen
Rättsområden
Diskriminering, Domare, Mänskliga rättigheter, Övrig europeisk rätt, Institutionell rätt, Anställning, uppsägning och avskedande