Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Brott mot god sed att rekommendera konsument kreditcertifikatplacering

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Compliance - konsumentskydd, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Legitimations- och disciplinärenden, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt