Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Byggbolag förlorar i MÖD – grundläggning utan startbesked kostar

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Infrastruktur, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Entreprenadrätt