Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Byggfirman tvingas lämna ut entreprenadkontrakt och besiktningsprotokoll

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Entreprenadrätt, Utsökningsrätt, Köprätt, Avtalsrätt