Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Cementa får klartecken för fortsatt kalkbrytning på Gotland

Cementa får klartecken för fortsatt kalkbrytning på Gotland
Cementas fabrik i Slite på Gotland är landets största cementtillverkare.
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Djur- och växtskydd, Buller