Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2021:81
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
HR, Diskriminering i arbetslivet, Kollektivavtal, Anställning, uppsägning och avskedande, Arbetsmiljö

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig