Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Doktorands uppehållstillstånd borde ha förlängts trots få Sverige-dagar

Doktorands uppehållstillstånd borde ha förlängts trots få Sverige-dagar
Migrationsverket hänvisade i sitt avslagsbeslut till att mannen bara varit i Sverige ett fåtal dagar under föregående tillståndsperiod och istället befunnit sig i USA.
Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Övrig migrationsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).