Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dyrt schakta före startbesked

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Bostadsrätt, Tillståndsfrågor, Plan- och byggnadsfrågor, Entreprenadrätt