Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Efter Neo Barstedt – nu utesluts även hans bror

Efter Neo Barstedt – nu utesluts även hans bror
Gabriel Barsoum har kommit att "allvarligt äventyra advokatens kärnvärden särskilt vad avser rutiner för ersättningskrav i rollen som offentlig försvarare samt hans omsorgsplikt och skyldigheter som advokat gentemot klienter och domstolar", skriver Advokatsamfundets disciplinnämnd. Foto: Isak Bellman
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Legitimations- och disciplinärenden

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig