Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2023:53
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialförsäkring, Anställning, uppsägning och avskedande, Arbetsmiljö, Förvaltningsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Socialrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga