Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En effektivare kommunal räddningstjänst

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt