Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Påföljd, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Ordning och säkerhet, Infrastruktur, Fri rörlighet, Kredit, finans- och bankrätt