Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett års fängelse för falska corona-intyg

En läkare döms av tingsrätten för att ha utnyttjat pandemin för egen vinning genom att utfärda falska corona-intyg med risk för ökad smittspridning. Han döms på samtliga nio åtalspunkter till fängelse i ett år.

Ett års fängelse för falska corona-intyg

Åklagaren väckte åtal avseende bedrägeri i sju fall mot en 35-årig läkare för att i sin firma ha lurat personer att betala för reseintyg där de tagna proverna inte analyserats. Åtalet avsåg även osant intygande, grovt brott, för att i dessa fall i sin yrkesmässiga vårdverksamhet sanningslöst intygat att patienten lämnat ett negativt prov avseende covid-19. I två fall åtalades läkaren också för urkundsförfalskning.

Läkaren förnekade samtliga brott.

Göteborgs tingsrätt anser det utrett att laboratoriet inte tagit emot eller analyserat några prover från läkaren eller hans firma. Inte heller har de lämnat några provsvar vare sig i skrift eller muntligen. Tingsrätten anser därför att åtalen anseende bedrägeri är styrkta i samtliga fall och ser allvarligt på att läkaren utnyttjat den pågående pandemin för egen vinning. Också åtalen för osant intygande, grovt brott, är styrkta. Omständigheterna att utfärdandet av intygen skett systematiskt och att gärningarna kunnat bidra till ökad smittspridning av covid-19 gör att de har ett högre straffvärde än vad som normalt gäller för brottstypen.

Slutligen anser tingsrätten att åtalen avseende två fall av urkundsförfalskning är styrkta. I ett fall har läkaren bland annat angett en påhittad läkare som utfärdare och i ett fall har han ändrat i ett provsvar som avsåg en annan patient.

Tingsrätten anser att det samlade straffvärdet för brottsligheten klart överstiger fängelse i ett år. Vid påföljdsbestämningen har tingsrätten i mildrande riktning beaktat att läkaren torde förlora sin läkarlegitimation till följd av domen. Även med det i beaktande ska påföljden på grund av det höga straffmätningsvärdet bestämmas till ett års fängelse.

Läkaren ska betala skadestånd till de 6 målsäganden som betalat för osanna reseintyg och som företrätts av åklagaren i målet.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Ekobrott, Brott mot samhället, Hälso- och sjukvårdsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig