Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

EU-domstolen: Ugn för farligt avfall omfattas inte av utsläppshandelssystemet

Instans
EU-domstolen
Rättsområden
Fri rörlighet, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Tillståndsfrågor, Övrig miljörätt, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Energirätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig