Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Försvarsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Brott mot samhället, Advokat, Straffprocess, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Åklagare, Polis, Ordning och säkerhet, Domare, Påföljd, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig