Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extern hotelldrift förenligt med stiftelsens stadgar

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Tillstånd och tillsyn, Associationsrätt - övrig