Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:136
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Sjö- och transporträtt, Offentlig ekonomi, Infrastruktur, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).