Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:167
Avsändare
Finansdepartementet
Rättsområden
Socialförsäkring, Skola och utbildning, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Infrastruktur, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig familjerätt, Vårdnad, umgänge och boende, Anställning, uppsägning och avskedande, A-kassa, pension m.m.