Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extra ändringsbudget för 2022 – Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:86
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kultur, idrott och fritid, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig europeisk rätt, Övrig arbetsrätt, Ledighet och frånvaro, Insolvensrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig