Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighet med service- och äldreboende indelas som vårdbyggnad

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Fastighetsbeskattning