Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare förlorar i MÖD – får tåla sophämtning 100 meter från tomten

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Infrastruktur, Övrig miljörätt, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig