Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare som begärt inlösen får inte ut värderingsutlåtande - kan försämra Trafikverkets ställning i rättstvist

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Expropriation, Offentlighet och sekretess, Infrastruktur