Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:78
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).