Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:78
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt