Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:163
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Försäkringsrätt, Övrig nyttjanderätt, Bostadsrätt, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt