Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förbud mot två kraftverk i Laxån upphävs

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor