Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Föreläggande mot buller kan inte riktas mot kommunal nämnd

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Civilprocess, Buller