Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Företagare slipper straffansvar – men får böter för farlig oljeförvaring

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Miljöbrott, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador