Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:69
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Föroreningar, avfall och miljöskador, Skatteprocess, Förvaltningsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Täkt- och vattenverksamhet, Energirätt, Offentlig ekonomi, Tullärenden, punktskatter m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig