Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förlust trots att strike off ska jämställas med likvidation

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Insolvensrätt, Associationsrätt - övrig