Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordnandet gällde inte längre – offentligt biträde nekas ersättning

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Övrig migrationsrätt