Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:388
Omnämnda SFS
1982:306, 2017:148, 2012:568
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Ekobrott, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Kriminalvård, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet