Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1024
Omnämnda SFS
1995:1644, 1995:1514, 2003:981
Rättsområden
Socialrätt, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt