Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:982
Omnämnda SFS
1996:911, 1981:131, 2004:374
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Värdepappersrätt, Utsökningsrätt, Sakrätt, Insolvensrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig