Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:631
Omnämnda SFS
2001:588, 2001:181, 1970:624, 1979:1152, 1984:1052, 2007:1398, 2011:1244, 1994:200, 1998:506, 1999:445, 1999:1229, 2007:324, 2013:948, 2020:548, 2003:1023, 2020:554, 2010:1622, 1990:314, 2012:843, 2015:63, 2015:912, 2015:911, 2017:182, 1998:1593, 2009:1289, 1994:1563, 1994:1564, 1994:1776, 1991:1047, 2014:1020
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Sociala avgifter, Skattetillägg, Skatteflykt, Revision och granskning, Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fåmansbolag, Fastighetsbeskattning, Deklaration och förfarande, Personuppgifter och integritet