Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:705
Omnämnda SFS
2004:1205, 2020:614, 2015:544, 2013:251
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador, Fri rörlighet, Compliance - hållbarhet