Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1071
Omnämnda SFS
2009:130, 1992:1434, 2009:128, 2007:989, 2007:990, 2009:943
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt