Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1084
Omnämnda SFS
2011:130, 2010:800
Rättsområden
Skola och utbildning, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt