Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:825
Omnämnda SFS
2011:1533, 2014:452
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Sjö- och transporträtt, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet