Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:241
Rättsområden
Infrastruktur, Sjö- och transporträtt, Internationell privat- och processrätt, Adoption och föräldraskap, Underhåll, Äktenskap och samboende, Domare

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).