Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:387
Omnämnda SFS
2015:109, 2015:96
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Ekobrott, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Kriminalvård, Fri rörlighet