Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1185
Omnämnda SFS
2015:517, 2020:1180, 2017:815
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Övrig fastighetsjuridik, Compliance - hållbarhet