Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:27
Omnämnda SFS
2016:937, 2011:1108, 2010:630, 2018:1966, 2016:1371
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt